ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો!

વિચારો ગુજરાતી, લખો ગુજરાતી, વાંચો ગુજરાતી,ગુજરાતી ગુજરાતી…

ગાજરનો રસ


સામગ્રી : ૩ ગાજર, મધ, ૧ નાની ચમચી કાપેલો ફુદિનો, ૧/૨ લીંબુ, જરૂર પુરતુ ઠંડુ યા હુંફાળુ પાણી

રીત  :  ગાજરનો રસ કાઢી તેમાં બીજી બધી ચીજોને મીક્સરમાં હલાવવી. પછી થોડો લીંબુનો રસ ભેળવીને પછી પીવુ. સ્વાદ અને સ્વાસ્થય માટે બહુ જ ઉત્તમ છે.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: