ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો!

વિચારો ગુજરાતી, લખો ગુજરાતી, વાંચો ગુજરાતી,ગુજરાતી ગુજરાતી…

Monthly Archives: એપ્રિલ 2010

Ubuntu 10.04 – LTS is here…


DiWT દ્વારા નવા ઉબુંટુ (Canonical Ltd.) ની તાલીમ જાહેર કરવામાં આવી છે. તાલીમમાં installation અને Ubuntu Desktop ની જાણકારી આપવામાં આવશે. તાલીમ બાદ તમે અલગ અલગ પરીસ્થિતીમાં તેને install કરી શકશો, અને પહેલી જ  OS હોય તે રીતે કામ કરી શકશો. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ મારો સંપર્ક કરવો અથવા ઇમેલ કરવો. મારુ ઇમેલ આઇડી chash27@gmail.com છે.  ઇમેલની subject line – “Training of Ubuntu 10.04 – LTS” હોવી જોઇએ.

Get the training of the latest OS from Ubuntu(Canonical Ltd.) at DiWT. Training covers installation and awareness of the Ubuntu Desktop. after completing the training you will be able to install Ubuntu OS in different scenarios and environment and will be comfortable as your first OS. Interested candidates are requested to contact me directly or by the email id : chash27@gmail.com. subject line of email should be “Training of Ubuntu 10.04 – LTS”

Advertisements

ઉબુંટુ ને ઓનલાઇન અપગ્રેડ કરો


હમણા જ થોઙા દિવસ પછી તા. ૨૯મી એપર્િલ ૨૦૧૦ ના રોજ ઉબુંટુ નું નવુ LTS એટલે કે લોંગ ટર્મ સપોર્ટ વર્ઝન – ૧૦.૦૪ આવી રહ્યુ છે. જો તમારુ હાલનુ એટલે કે  ૯.૧૦ વર્ઝન હોય અને તેને અપગ્રેડ કરવા માગતા હોય તો  કી-બોર્ડ પરના ALT + F2 બટનો દબાવી ને જે Run Application નો ઙાયલોગ બોક્ષ આવે તેમાં  gksu “update-manager -d” એવો કમાન્ઙ ટાઇપ કરીને Run બટન પર ક્લિક કરો.

આટલુ કર્યા બાદ બીજો ઙાયલોગ બોક્ષ આવશે જે નીચે મુજબ દેખાશે,

જે ઙાયલોગ બોક્ષ તેમાં દર્શાવેલા કાર્યો પુરા કરશે. જે કાર્યો આ મુજબ છે.

૧. Preparing to upgrade
૨. Setting new software channels
૩. Getting new packages
૪. Installing the upgrades
૫. Cleaning up
૬. Restarting the computer

આ કાર્યો માં છેલ્લુ કાર્ય રી-સ્ટાર્ટ થયા બાદ તમારુ કમ્પ્યુટર નવા વર્ઝન થી જ ચાલુ થશે.

પાર્કિંગસુઝ


સાંજે ઓફિસથી ઘેર જઇ રહ્યો હતો, ઍટલામાં મોબાઇલ રણક્યો. જોયુ તો ઘેરથી શ્રીમતીજીનો જ ફોન હતો. કહ્યુ કે આવતા ઍક-બે વસ્તુઓ લેતા આવજો, ઍટલે દુકાનો નજીક વસ્તુઓ લેવા માટે ઉભો હતો. ત્યાં જ ઍક યુવતી પણ કશુક લેવા માટે આવી, તે જલદીમાં હોય તેવું લાગ્યુ. કારણકે તેણીઍ તેનું વાહન ઍવી રીતે રસ્તામાં ઊભુ રાખેલુ કે તે બીજા ને અઽચણ રૂપ બને. અને તેના પછી આવેલા બધા લોકોઍ પણ તેના પછી વાહનો મુક્યા અને આમ રસ્તા પર જગ્યા જ ન રહી અને ટર્ાફિક જામ થવા લાગ્યો. તેને જોઇ ને મને ઍવુ લાગ્યુ કે ખાલી ઍક માણસની ભુલને લીધે કેટલા બધા લોકો ને સહન કરવુ પઙે. જો પેલી યુવતીઍ પોતાની જાતે સમજીને, અને તેના પછી આવનારા લોકો પણ સમજી ને વાહનો વ્યવસ્થીત પાર્ક કર્યા હોત તો કોઇને તકલીફ ના પઽત. તો મિત્રો, કોઇ દિવસ પેલી યુવતી ને બદલે, તમે અને હું પણ આવુ જ કરતા હોઇશુ ખરૂ કે નહિં ?

આ જ કિસ્સા પરથી મને બિજો વિચાર પણ આવી ગયો કે, જેમ ફાઇનાન્સ કંપની વાળા વાહનો માટે લોન આપે છે તેવી જ રીતે જો કોઇ ફાઇનાન્સ કંપની પાર્કિંગસુઝ લેવા માટે પણ લોન આપતી હોય તો કેવુ સારૂ !