ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો!

વિચારો ગુજરાતી, લખો ગુજરાતી, વાંચો ગુજરાતી,ગુજરાતી ગુજરાતી…

પ્રકરણ – ૮ નું સ્વાધ્યાય


1. લિનક્ષની ઓછામાં ઓછી પાંચ આવૃત્તિઓની યાદી આપો.
૨. લિનક્ષની હૉમ અને રૂટ ડિરેક્ટરી વચ્ચેના તફાવતના મુદ્દા આપો.
૩. લિનક્ષમાં bin અને sbin ડિરેક્ટરીનો શું ઉપયોગ છે ?
૪. Action બટન સાથે ઉપલબ્ધ વિકલ્પોને ટૂંકમાં વર્ણવો.
૫. લિનક્ષ ડેસ્કટોપ પરના Trash આઇકોનનો ઉપયોગ શું છે ?

૬.૧ લિનક્ષ ચાલક પદ્ધતિની કન્ફિગ્યુરેશન ફાઇલો _____ ડિરેક્ટરીમાં સાચવેલ હોય છે.
a) /home
b) /lib
c) /etc
d) /bin

૬.૨ super ઉપયોગકર્તા દ્વારા તૈયાર કરાતી વિગતો ______ ડિરેક્ટરીમાં સાચવવામાં આવે છે.
a) /sbin
b) /root
c) /opt
d) /home

૬.૩ RPM એ કોનું ટૂંકુ નામ છે ?
a) RPM Package Manager
b) Remote Package Manager
c) RPM Packet Manager
d) Remote Packet Manager

૬.૪ વિન્ડોઝનું start બટન લિનક્ષમાં નીચેના પૈકી કોની સમકક્ષ ગણાય ?
a) Actions
b) Applications
c) Both a and b
d) એકેય નહિં

૬.૫  RedHat લિનક્ષ તેના ઉપયોગકર્તાઓને નીચેના પૈકી કયુ ડેસ્કટોપ વાતાવરણ (environment) પુરૂ પાડે છે ?
a) Gnome
b) KDE
c) Both a and b
d) એકેય નહિં

૬.૬ OpenOffice નીચેના પૈકી કયુ વિનિયોગ ધરાવે છે ?
a) Calc
b) Draw
c) Math
d) એકેય નહિં

૬.૭  RedHat લિનક્ષમાં આપવામાં આવેલ વેબ બ્રાઉઝર પૈકી કયુ સામાન્ય રીતે મળતુ (Default)  વેબ બ્રાઉઝર છે ?
a) Konqueror
b) Internet Explorer
c) Mozilla Firefox
d) Opera

૬.૮ RedHat લિનક્ષમાં આપવામાં આવેલ ઇ-મેઇલ ક્લાયન્ટ પૈકી કયુ સામાન્ય રીતે મળતુ (Default)  ઇ-મેઇલ ક્લાયન્ટ છે ?
a) Squirrel Mail
b) MS Outlook
c) Evolution
d) એકેય નહિં

૬.૯ RedHat લિનક્ષમાં ઉપલબ્ધ હેલિક્ષ પ્લેયર નીચેના પૈકી કઇ વિગતોવાળી ફાઇલ ખોલી શકે છે ?
a) ધ્વનિ
b) દ્રશ્ય
c) છબીઓ
d) a અને b બંને

૬.૧૧ તાજેતરમાં બંધ કરેલી ફાઇલ ખોલવા નીચેના પૈકી કયા મેનૂનો ઉપયોગ કરી શકાય ?
a) Applications
b) Actions
c) Switch Workspace
d) Show Desktop

Advertisements

પ્રકરણ – ૭ નું સ્વાધ્યાય


1. તમે શબ્દ ઓપન સોર્સ દ્વારા શું સમજો છો ?

૨. ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરના વિતરણ નિયમો શું છે ?

૩. કોઇ પાંચ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરની યાદી બનાવો.

4. ઓપન સોર્સ વિકાસ પદ્ધતિના ફાયદા જણાવો.

5.1 GPL નું પુરૂ નામ કયુ છે ?
1) General Private License
2) Good Private License
3) General Public License
4) Good Public Licence

5.2 કેન્દ્રીય મોડેલ ………. વિકાસ પધ્ધતિ વાપરે છે.
1) ખુલ્લી (Open)
2) બંધ (Clsoe)
3) બંને
4) કોઇ પણ નહિં

5.3 ઓપન સોર્સ એટલે ?
૧) સોર્સ કોટ ની ઉપલબ્ધતા
૨) સોફ્ટવેરની મફતમાં ઉપલબ્ધતા
૩) સોફ્ટવેરની મફત વિતરણની ઉપલબ્ધતા
૪) કોઇ પણ નહિં

5.4 SeaMonkey નીચેનામાંથી શાનુ ઉદાહરણ છે ?
1) વેબ બ્રાઉઝર
2) વેબ સર્વર
3) વર્ડ પ્રોસેસર
4) ઇમેજ ઍડિટર

5.5 Lotus Symphony નીચેનામાંથી શાનુ ઉદાહરણ છે ?
1) ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
2) વેબ સર્વર
3) ઓફિસ સ્યૂટ
4) પ્રોગ્રામિંગ ભાષા

5.6 OpenOffice રાઇટર નીચેનામાંથી શાનુ ઉદાહરણ છે ?
1) ગાણિતિક કૅલ્ક્યુલેટર
2) વેબ ડોક્યુમેન્ટ
3) વર્ડ પ્રોસેસર
4) ઇમેજ ઍડિટર

5.7 OpenOffice નીચેનામાંથી શું બનાવવા વપરાય છે ?
1) ગાણિતિક સૂત્રો
2) છબી
3) સ્પ્રેડશીટ
4) રજૂઆત

5.8 Apache HTTP નીચેનામાંથી શાનુ ઉદાહરણ છે ?
1) ડિજિટલ સંગ્રાહક
2) વેબ સર્વર
3) વિષયવસ્તુ વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ
4) 2D એનિમેટર

5.9 ઓપનસોર્સ એપ્લીકેશન નીચેનામાંથી કયા હેતુ માટે વાપરી શકાય ?
1) ઘરગથ્થુ
2) ધંધાકીય
3) શૈક્ષણિક
4) ઉપરોક્ત બધા જ

5.10 સોફ્ટવેરનો કોઇ પણ પ્રકારે ઉપયોગ ઇચ્છનીય છે તે ઓપનસોર્સનો ………. છે.
1) ફાયદો
2) ગેરફાયદો
3) ધ્યેય
4) કોઇ પણ નહિ

5.11 શબ્દ IDE નીચેનામાંથી શાના માટે છે ?
1) Internal Development Environment
2) Industrial Development Environment
3) Integreted Development Environment
4) Informal Development Environment

વિરપુરની યાત્રા


મિત્રો ત્રણ દિવસની રજામાં એક દિવસ તો પતંગો સાથે બીઝી રહ્યો. પણ બાકીના બે દિવસ ફ્રી હતો તેથી જુના મિત્રને એક દિવસ મળી આવ્યો, અને એક દિવસ વિરપુર જવાનુ નક્કી કર્યુ. મારા મોટા દિકરા દિવ્ય, જે ૫ વર્ષનો છે, એણે  ટ્રેનમાં સફર નહોતી કરી એટલે ટ્રેનમાં જ જવાનુ નક્કી કર્યુ. એટલે રાજકોટથી વિરપુર ટ્રેનમાં જ ગયા. રાજકોટમાં જંકશન પ્લોટમાં એક મિત્રને ત્યાં કાર મુકીને રેલ્વે સ્ટેશનથી ટ્રેનમાં સફરની શરૂઆત કરી. રજાના દિવસો અને વિકએન્ડ હોવાથી ટ્રેનમાં ગીરદી તો હતી જ. પણ ત્ય઼ાં મને સૌરાષ્ટ્ર ની જે મીઠાસનો અનુભવ થયો, જે મુખ્યત્વે ગુજરાતમાં નથી જોવા મળતો, જગ્યા ન હોવાથી અમે લોકો ઊભા હતા, ત્યાં જ એક બારી પાસે બેઠેલા કાકાએ મારા પુત્રને તેમની પાસે બેસવા માટે જગ્યા આપી દીધી, અને વાત વાતમાં તેઓ એક વાત કહી ગયા જે બિલકુલ સત્ય હતી, કે આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ માનવતા મરી નથી. ગુજરાતમાં જાઓ તો તમને માનવતા જોવા નથી મળતી. આ વાત હું પણ માનુ છું કારણકે મેં મારા ૨૫ કે ૨૭ વર્ષ સૌરાષ્ટ્રમાં જ વિતાવ્યા છે. રાજકોટ અને તેની બાજુમાં આવેલા મોરબી શહેરમાં. જે કલ્ચર ત્યાં છે તે હાલ વડોદરા શહેરમાં મને જોવા મળતુ નથી. વિરપુર પહોંચ્યા બાદ જલારામબાપા ના દર્શન કર્યા બાદ મંદિરમાં જ બાપાનો પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો. અને ફરીથી ટ્રેનમાં રાજકોટ આવવા માટે નીકળ્યા. ટ્રેનમાં ગીરદી તો હતી જ આવતી વખતે જે અનુભવ થયો તેનુ પુનરાવર્તન. નાના બાળકો સાથે હોવાથી બે ભાઇઓએ બેસવા માટે જગ્યા આપી દીધી, અને તઓ રાજકોટ આવતા સુધી ઊભા રહ્યા. ત્યારે મને પેલા કાકા એ કહેલા શબ્દો મારા મગજમાં ગુંજતા રહ્યા, અને આ સારો અનુભવ આટલેથી જ ના અટ્કયો. રાજકોટ પહોંચ્યા બાદ થોડી વાર મિત્રને ત્યાં બેઠા હતા, ત્યારે મારો નાનો પુત્ર કે જે ૧ વર્ષનો છે તે પુરતી ઊંઘ ન મળવાને કારણે રડી રહ્યો હતો અને ઊંઘાડવા છતા પણ ઊંઘી નહોતો રહ્યો, કારણ હતુ ઘોડીયુ, નાના બાળકો ઊંઘવા માટે નુ મનગમતુ ! તેથી તેને મારા ભાભી ફેરવવા માટે બહાર લઇ ગયા તો ત્યાં જ બાજુમાં રહેતા પાડોશી જે ન તો મારા ભાભીને ઓળખતા હતા કે ન તો તેમનો મારા મિત્ર જોડે ખાસ પરિચય હતો, તેઓ તેમના ઘેર બાળકને ઊંઘાડવા તેમના ઘેર તેડી ગયા. તો મિત્રો આ બાબતને આપણે શું કહીશુ – માણસાઇ જ ને ? બીજુ શું ? જે સવારે ઘેરથી નિકળ્યા ત્યાં થી તે છેક ઘેર પહોંચ્યા ત્યાં સુધી અલગ અલગ લોકો દ્વારા કે જેની જોડે પરિચય નથી છતા પણ તેમની મદદ કરવી. આ રીતની મદદ તો સૌરાષ્ટ્રમાં જ શક્ય છે બીજે ક્યાંય નહિં. તે મેં વિરપુરની યાત્રામાં પણ અનુભવ્યુ અને ખરેખર મારી ય઼ાત્રા સફળ લાગી. આવી જગ્યાએ જવુ એ ખરેખર જીંદગી નો એક યાદગાર અનુભવ મળ્યો છે અને જે માન મારા મનમાં સૌરાષ્ટ્ર માટે છે તેમાં વધારો કરનાર રહ્યો.